X Zavrieť
Logout
Startovaci bonus
uvitaci bonus

Štatút bonusovej schémy

Ako hrať?

  • Hrajte lotérie, kasínové hry alebo uzatvárajte športové stávky v herni eTIPOS.sk.

  • Zbierajte body zo všetkých týchto sekcií dohromady.

  • Získaný bonus môžete použiť ľubovoľne na lotérie, športové stávky alebo kasínové hry v herni eTIPOS.sk.


Chcem hrať lotérie

Chcem tipovať šport

Chcem hrať kasíno
 

„eTIPOS.SK vernostný program“

Preambula

Tento štatút bonusovej schémy „eTIPOS.sk vernostný program“ (ďalej aj ako “aktivita“) je záväzným dokumentom, ktorý upravuje pravidlá tejto aktivity a určuje podmienky jej riadneho priebehu (ďalej aj ako “štatút“).

I.   Organizátor aktivity

Vyhlasovateľom a organizátorom tejto aktivity je spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO: 31 340 822, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 499/B (ďalej aj ako “organizátor“).

II.   Podmienky účasti

Tejto aktivity sa môže zúčastniť každá fyzická osoba:

   a)   ktorá dovŕšila 18 rokov veku a je plne spôsobilá na právne úkony,

   b)   v čase trvania tejto aktivity má zriadené hráčske konto s plnou funkcionalitou na https://www.etipos.sk v súlade so zverejnenými „Všeobecnými obchodnými podmienkami upravujúcimi vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom (ďalej len „VOP“)“,

   c)   súhlasí s podmienkami tejto súťaže;

(ďalej aj ako „hráč“).

III.   Trvanie aktivity

Táto aktivita je časovo ohraničená a prebehne od zverejnenia na webových stránkach organizátora až do 31. 12. 2019. Organizátor si vyhradzuje právo aktivitu kedykoľvek a bez náhrady zmeniť, prerušiť alebo zrušiť.

IV.   Pravidlá aktivity

1.   Nárok na účasť v aktivite je automatický pre každého, kto na www.etipos.sk splní podmienky účasti uvedené v čl. II tohto štatútu.

2.   Každý hráč eTIPOS.sk (https://www.etipos.sk/), ktorý splní podmienky tejto aktivity uvedené v čl. II tohto štatútu, má na základe výšky prevsádzaných peňažných vkladov do stávok na https://www.etipos.sk/ podľa tohto štatútu za ukončený kalendárny mesiac počas trvania tejto aktivity nárok na odmenu v podobe bonusu na hranie hier prevádzkovaných na https://www.etipos.sk/, ak v tomto štatúte nie je uvedené inak.

3.   Za prevsádzané peňažné vklady získa hráč body podľa pravidiel príslušnej sekcie na https://www.etipos.sk/ (Lotérie / Šport / Kasíno), v ktorej hral. Za získané body hráčovi prináleží odmena v podobe bonusu podľa tabuľky číslo 1. Vklady za stávky z bonusového konta nie sú bodované.

Tabuľka č. 1: Odmeny za body pre eTIPOS.sk vernostný bonus

 

Počet získaných bodov za stávky v ukončenom kalendárnom mesiaci

Zodpovedajúca výška bonusu

Od

Do

Bonus €

0

4 999

0,00

5 000

7 499

2,50

7 500

9 999

5,00

10 000

12 499

7,50

12 500

14 999

10,00

15 000

17 499

12,50

17 500

19 999

15,00

20 000

22 499

17,50

22 500

24 999

20,00

25 000

27 499

22,50

27 500

29 999

25,00

30 000

32 499

27,50

32 500

34 999

30,00

35 000

37 499

32,50

37 500

39 999

35,00

40 000

42 499

37,50

42 500

44 999

40,00

45 000

47 499

42,50

47 500

49 999

45,00

50 000

52 499

47,50

52 500

54 999

50,00

55 000

57 499

52,50

57 500

59 999

55,00

60 000

62 499

57,50

62 500

64 999

60,00

65 000

67 499

62,50

67 500

69 999

65,00

70 000

72 499

67,50

72 500

74 999

70,00

75 000

77 499

72,50

77 500

79 999

75,00

80 000

82 499

77,50

82 500

84 999

80,00

85 000

87 499

82,50

87 500

89 999

85,00

90 000

92 499

87,50

92 500

94 999

90,00

95 000

97 499

92,50

97 500

99 999

95,00

100 000

102 499

97,50

102 500

104 999

100,00

105 000

107 499

102,50

107 500

109 999

105,00

110 000

112 499

107,50

112 500

114 999

110,00

115 000

117 499

112,50

117 500

119 999

115,00

120 000

122 499

117,50

122 500

124 999

120,00

125 000

127 499

122,50

127 500

129 999

125,00

130 000

132 499

127,50

132 500

134 999

130,00

135 000

137 499

132,50

137 500

139 999

135,00

140 000

142 499

137,50

142 500

144 999

140,00

145 000

147 499

142,50

147 500

149 999

145,00

150 000

152 499

147,50

152 500

154 999

150,00

155 000

157 499

152,50

157 500

159 999

155,00

160 000

162 499

157,50

162 500

164 999

160,00

165 000

167 499

162,50

167 500

169 999

165,00

170 000

172 499

167,50

172 500

174 999

170,00

175 000

177 499

172,50

177 500

179 999

175,00

180 000

182 499

177,50

182 500

184 999

180,00

185 000

187 499

182,50

187 500

189 999

185,00

190 000

192 499

187,50

192 500

194 999

190,00

195 000

197 499

192,50

197 500

199 999

195,00

200 000

202 499

197,50

202 500

204 999

200,00

205 000

207 499

202,50

207 500

209 999

205,00

210 000

212 499

207,50

212 500

214 999

210,00

215 000

217 499

212,50

217 500

219 999

215,00

220 000

222 499

217,50

222 500

224 999

220,00

225 000

227 499

222,50

227 500

229 999

225,00

230 000

232 499

227,50

232 500

234 999

230,00

235 000

237 499

232,50

237 500

239 999

235,00

240 000

242 499

237,50

242 500

244 999

240,00

245 000

247 499

242,50

247 500

249 999

245,00

250 000

252 499

247,50

252 500

254 999

250,00

255 000

257 499

252,50

257 500

259 999

255,00

260 000

262 499

257,50

262 500

264 999

260,00

265 000

267 499

262,50

267 500

269 999

265,00

270 000

272 499

267,50

272 500

274 999

270,00

275 000

277 499

272,50

277 500

279 999

275,00

280 000

282 499

277,50

282 500

284 999

280,00

285 000

287 499

282,50

287 500

289 999

285,00

290 000

292 499

287,50

292 500

294 999

290,00

295 000

297 499

292,50

297 500

299 999

295,00

300 000

302 499

297,50

302 500

304 999

300,00

305 000

307 499

302,50

307 500

309 999

305,00

310 000

312 499

307,50

312 500

314 999

310,00

315 000

317 499

312,50

317 500

319 999

315,00

320 000

322 499

317,50

322 500

324 999

320,00

325 000

327 499

322,50

327 500

329 999

325,00

330 000

332 499

327,50

332 500

334 999

330,00

335 000

337 499

332,50

337 500

339 999

335,00

340 000

342 499

337,50

342 500

344 999

340,00

345 000

347 499

342,50

347 500

349 999

345,00

350 000

352 499

347,50

352 500

354 999

350,00

Každých ďalších získaných 400 000 bodov nad 354 999  bodov*

350,00

*Bonus vyplatený z nároku nad 354 999 bodov bude hráčovi pripísaný do 3 pracovných dní od vzniku nároku na tento bonus.


4.   V prípade eTIPOS.sk sekcie Kasíno (https://ecasino.etipos.sk/ a https://ezreby.etipos.sk/) získava hráč body za každú peňažnú stávku na kasínové hry, v kurze podľa tabuľky číslo 2.

Tabuľka č. 2: Počet bodov za stavené 1  podľa hranej hry

Hra

Priznaný počet bodov

Priznaný počet bodov v prípade vyhlásenia akcie

Výherné prístroje

1

2

eŽreby

1

2

ePoker a Multipoker

1

2

Všetky blackjackové hry

1

2

Všetky video poker hry

0,5

1

Všetky rulety + MultiRuleta

0,3

0,6

Baccarat

0,3

0,6

Texas Holdem stoly a Poker turnaje

0

0

e-BINGO

0

0

Ostatné hry

1

2

 Príklad: zo stávky na hru All American Poker (video poker) v hodnote 10 eur získa hráč 5 bodov. 


5.   Aktuálny počet bodov za stávku pri konkrétnom type kasínovej hry je uvedený v tabuľke číslo 2. Počet priznaných bodov pri jednotlivých hrách sa môže v priebehu doby trvania aktivity meniť vyhlásením akcie, pričom tieto zmeny a termín ich platnosti budú riadne zverejnené. Hráčovi sú pre každú podanú stávku započítané body z aktuálne zverejnenej platnej tabuľky v okamihu riadneho zaregistrovania stávky v systéme.

6.   V prípade eTIPOS.sk sekcie Šport (https://tipkurz.etipos.sk/) získava hráč body za každú peňažnú stávku na sólo a stupňované internetové stávky, v kurze podľa tabuľky č. 3. Počet priznaných bodov pri jednotlivých stávkach sa môže v priebehu doby trvania aktivity meniť vyhlásením akcie, pričom tieto zmeny a termín ich platnosti budú riadne zverejnené. Hráčovi sú pre každú podanú stávku započítané body z aktuálne zverejnenej platnej tabuľky v okamihu riadneho zaregistrovania stávky v systéme.

7.   Do bodovania sa nezapočítavajú systémové stávky a stávky na virtuálne športy.

Tabuľka č. 3: Počet bodov za 1 eur podľa výsledného kurzu tiketu

 

Výsledný kurz tiketu

Priznaný počet bodov

Priznaný počet bodov v prípade vyhlásenia akcie

< 1,50

0

0

1,51 – 2,50

1

2

2,51 – 3,50

3

6

3,51 – 5,00

5

10

5,01 – 10,00

8

16

10,01 – 20,00

10

20

20,01 – 50,00

15

30

> 50

30

60

Príklad: Tiket v hodnote 10 eur má výsledný kurz 3,50. Hráč získa 30 bodov do mesačného súčtu. 

8.   V prípade sekcie Lotérie (https://hry.etipos.sk/) získava hráč body za každú peňažnú stávku na číselné lotérie (vrátane doplnkových hier JOKER) z ponuky na www.etipos.sk, v kurze 1 eur = 30 bodov. Peňažné stávky na hry e-KLUB KENO nie sú bodované.

9.   Každý hráč má nárok iba na jeden bonus mesačne. Výnimkou sú hráči, ktorí získajú v príslušnom mesiaci viac ako 754 999 bodov.

10.   Každý nový kalendárny mesiac sa výška získaných bodov za stávky v  eTIPOS.sk hrách začína od hodnoty 0 (nula) bodov.

11.   Bonus bude hráčovi vložený na hráčske konto do 3 pracovných dní od začiatku kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom hráč splnil podmienku získania zodpovedajúceho počtu bodov a je možné čerpať ho okamžite po jeho pripísaní na hráčske konto. Výnimkou je zodpovedajúci bonus zo stávok nad 754 999 bodov, ktorý bude hráčovi pripísaný do 3 pracovných dní od vzniku nároku na tento bonus.O splnení nárokov a obdržaní bonusu bude hráč informovaný emailom na adresu uvedenú v hráčskom konte.

12.   Bonus je uplatniteľný výlučne na hry v internetovej herni eTIPOS.sk.

13.   Z použitia bonusu do hry v internetovej herni eTIPOS.sk sú vylúčené všetky ruletové hry, všetky pokerové turnaje a rovnako všetky Texas Hold’em stoly.

14.   Bonus sa pri vkladoch na eTIPOS.sk stávky čerpá prednostne.

15.   Zostatok bonusu vo výške nevyčerpaného kreditu nie je možné previesť na bankový účet hráča.

16.   Jeden hráč smie mať len jedno hráčske konto so skutočnými peniazmi. V opačnom prípade mu môže byť priznaný bonus a výhry získané vkladom z tohto bonusu odobraté.

17.   Získaný bonus nie je možné pripísať na hráčske konto, ktoré je zablokované alebo zrušené.

18.   Nárok na účasť v aktivite zaniká v momente ukončenia aktivity podľa čl. III. tohto štatútu.

19.   Organizátor si vyhradzuje právo akékoľvek zneužitie tejto aktivity sankcionovať odňatím bonusu, vylúčením hráča z ďalších aktivít, alebo až uzavretím hráčskeho konta.

20.   Bonus je platný iba organizátorom určené časové obdobie; ak v určenej dobe bonus nie je využitý v súlade s VOP a týmto štatútom, uplynie platnosť bonusu a bonus bude hráčovi odpísaný zo stavu hráčskeho konta.

21.   Bonus pripísaný hráčovi na jeho hráčske konto do 31.08.2019 do 23.59 hod je platný, t.j. je možné ho využiť v súlade s týmto štatútom a VOP najneskôr do 31.08.2019 do 23.59 hod, pričom ak v určenej dobe bonus nie je využitý, bude organizátorom odpísaný zo stavu hráčskeho konta.

22.   Bonus pripísaný hráčovi na jeho hráčske konto od 01.09.2019 od 00:00 hod do 30.09.2019 do 23:59 hod je platný, t.j. je možné ho využiť v súlade s týmto štatútom a VOP najneskôr do 30.09.2019 do 23.59 hod, pričom ak v určenej dobe bonus nie je využitý, bude organizátorom odpísaný zo stavu hráčskeho konta.

23.   Bonus pripísaný hráčovi na jeho hráčske konto od 01.10.2019 od 00:00 hod je platný, t.j. je možné ho využiť v súlade s týmto štatútom a VOP v lehote určenej organizátorom vo vyhlásení zverejnenom na: www.etipos.sk, pričom ak v určenej dobe bonus nie je využitý, bude organizátorom odpísaný zo stavu hráčskeho konta.

24.   Bonus nie je možné vymeniť za iné tovary a/alebo služby organizátora alebo akejkoľvek tretej osoby a môže byť použitý výlučne v súlade s VOP a týmto štatútom. Organizátor nehradí hráčom žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v  tejto aktivite a nadobudnutím bonusu. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, neprevzatím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím bonusu. Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť internetového spojenia, ani za žiadne služby, ktoré neprevádzkuje sám alebo za pomoci spolupracujúcich tretích osôb.

25.   Bonus je predmetom dane z príjmov v zmysle § 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov; daň hradí hráč, s výnimkou bonusu v hodnote neprevyšujúcej sumu 350 eur (slovom tristopäťdesiat eur), ktorý je v súlade s § 9 ods. 2 písm. m) vyššie uvedeného zákona o dani z príjmov oslobodený od dane. Ak hodnota bonusu presiahne sumu 350 eur (slovom tristopäťdesiat eur), do základu dane daňovníka sa zahrnú len príjmy presahujúce určenú sumu. Hodnotu bonusu oznámi organizátor hráčovi pri nadobudnutí bonusu.
 

V.   Porušenie podmienok aktivity

Ak hráč nesplní alebo poruší podmienky uvedené v tomto štatúte alebo vo VOP, stráca nárok na účasť v aktivite, resp. na bonus. Organizátor má právo hráčovi bonus nepripísať v prípade, ak takýto hráč nesplnil alebo porušil akékoľvek ustanovenie tohto štatútu alebo porušil akékoľvek ustanovenie VOP. V prípade, ak bol bonus podľa tohto bodu už hráčovi neoprávnene pripísaný, má organizátor právo pripísaný bonus hráčovi odobrať.
 

VI.   Osobné údaje

Podľa tohto štatútu dochádza k spracúvaniu osobných údajov osoby, ktorá splnila podmienky účasti a pravidlá stanovené v tomto štatúte. Prevádzkovateľom v prípade takéhoto spracúvania osobných údajov je organizátor. Všetky informácie k spracúvaniu osobných údajov sú dostupné na webovej stránke organizátora www.tipos.sk v sekcii Ochrana súkromia.  Rovnako je možné informácie k spracúvaniu osobných údajov vyžiadať u organizátora o ich doručenie na e-mailovú adresu uvedenú v rámci  zriadeného hráčskeho konta.

VII.   Zverejnenie štatútu

Tento štatút bude zverejnený na www.etipos.sk a zároveň dostupný u organizátora tejto aktivity.

VIII.   Osobitné a záverečné ustanovenia

1.   Účasť v aktivite je dobrovoľná, súťažiaci ju môže kedykoľvek odvolať na https://www.etipos.sk/Issues/CreateIssue.aspx alebo písomne na info@tipos.sk. Účasťou v aktivite vyjadruje hráč svoj súhlas s pravidlami aktivity podľa tohto štatútu a zaväzuje sa ich dodržiavať v plnej miere.

2.   Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa aktivity podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo v odôvodnených prípadoch kedykoľvek, bez náhrady, jednostranne obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť aktivitu a jej pravidlá. Organizátor má právo rozhodnúť o zrušení aktivity.

3.   Organizátor aktivity si vyhradzuje pre prípady podozrenia z porušovania štatútu, najmä pre prípady podvodného konania v rozpore s dobrými mravmi a získavania výhier v rozpore s podmienkami alebo dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod aktivity, právo hráča vylúčiť z aktivity a právo výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou.

Zverejnené 28. 8. 2019 

Spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. využíva za účelom zlepšovania svojich služieb technické a funkčné cookies, cookies jazykového nastavenia, cookies špecifickej funkcionality a analytické cookies, pričom používaním tejto webovej stránky vyjadrujete svoj súhlas s ich využívaním. Bližšie informácie o jednotlivých cookies nájdete v nastavení Vášho prehliadača, kde si môžete nastavenie cookies kedykoľvek zmeniť. Viac informácií.