X Zavrieť
Logout

ŠTATÚT PROPAGAČNEJ AKTIVITY – VIAC KÔL

 

Definícia aktivity - Víkendový TIPOSBET bonus až do 100 €:

 • Tipuj ľubovoľné stávky v herni TIPOSBET.sk a získaj bonus na tipovanie športových stáviek podľa výšky vkladu nasledovne:
  Vklady spolu v € Bonus v €
  5 - 9,99 0,5
  10 - 19,99 1
  20 - 29,99 2
  30 - 39,99 3
  40 - 49,99 4
  50 - 59,99 5
  60 - 69,99 6
  70 - 79,99 7
  80 - 89,99 8
  90 - 99,99 9
  100 - 149,99 10
  150 - 199,99 15
  200 - 249,99 20
  250 - 299,99 25
  300 - 349,99 30
  350 - 399,99 35
  400 - 449,99 40
  450 - 499,99 45
  500 - 549,99 50
  550 - 599,99 55
  600 - 649,99 60
  650 - 699,99 65
  700 - 749,99 70
  750 - 799,99 75
  800 - 849,99 80
  850 - 899,99 85
  900 - 949,99 90
  950 - 999,99 95
  1000 a viac 100
 • Podmienkou zapojenia sa do aktivity je uzatvoriť v dobe trvania aktivity stávky s celkovým minimálnym vkladom podľa tabuľky vyššie. 
 • Celkový počet tiketov, aby si dostal bonus až do 100 €, musí byť 3 a viac. Tikety musia byť jedinečné (nesmú sa opakovať).
 • Počet stávok na každom tikete musí byť 3 a viac.
 • Celkový kurz každého tiketu, aby sa počítal do aktivity, musí byť po vyhodnotení 5,00 a viac.
 • Udalosti na tiketoch môžu byť predzápasové aj LIVE.
 • Všetky tikety musia byť podané od piatka 12:00 hod. do nedele 23:59 hod.
 • Všetky stávky na tiketoch musia byť vyhodnotené do nasledujúceho pondelka do 08:00 hod., tikety nesmú byť predané a musia byť ukončené (neaktívne).
 • Výhernosť tiketov a stávok nemá vplyv na zisk bonusu.
 • Systémové stávky sa nepočítajú.
 • Bonus je možné získať iba jedenkrát za každý víkend a bude hráčovi pripísaný nasledujúci pracovný deň.

 

CHCEM TIPOVAŤ

 

„LOTÉRIOVÁ DRUHÁ ŠANCA“
 

Preambula

Tento štatút propagačnej aktivity „Lotériová druhá šanca“ (ďalej aj ako “aktivita“) je záväzným dokumentom, ktorý v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami hráčskeho účtu pre hazardné hry prevádzkované spoločnosťou TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. ako internetové hry (ďalej aj ako “Všeobecné obchodné podmienky“) upravuje pravidlá tejto aktivity a určuje podmienky jej riadneho priebehu (ďalej aj ako “štatút“).

 

I. Organizátor aktivity

Vyhlasovateľom a organizátorom tejto aktivity je spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO: 31 340 822, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 499/B (ďalej aj ako “organizátor“).

 

II. Podmienky účasti 

Tejto aktivity sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá:

 1. v deň zapojenia sa do aktivity podľa článku IV. štatútu, dovŕšila aspoň 18 rokov veku a je plne spôsobilá na všetky a akékoľvek právne úkony súvisiace s účasťou v aktivite v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky;
 2. spĺňa podmienky na zapojenie sa do hazardnej hry prevádzkovanej organizátorom v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky a príslušnými hernými plánmi hazardných hier organizátora;
 3. nie je zapísaná v registri vylúčených osôb,
 4. v čase trvania aktivity má zriadený hráčsky účet s plnou funkcionalitou na www.tipos.sk v sekcii etipos v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj ako „hráčske konto“);
 5. súhlasí s podmienkami tejto aktivity v celom rozsahu

(ďalej aj ako “hráč“).
 

III. Trvanie aktivity

Táto aktivita je časovo ohraničená a prebehne na www.tipos.sk v sekcii etipos, resp. na www.eTIPOS.sk vo viacerých samostatných kolách, od zverejnenia na www.tipos.sk v sekcii etipos, resp. na www.eTIPOS.sk do 31. 12. 2023. Aktivita bude pozostávať z viacerých samostatných kôl, pričom každé kolo aktivity bude časovo limitované. Organizátor si vyhradzuje právo túto aktivitu alebo jej jednotlivé kolá kedykoľvek a bez náhrady prerušiť alebo zrušiť.
 

IV. Pravidlá aktivity

1. Tejto aktivity sa môže zúčastniť každý, kto na etipos.sk splní podmienky účasti uvedené v čl. II tohto štatútu.

2. Hráč svojou účasťou v aktivite prejavuje svoj súhlas s jej podmienkami a pravidlami stanovenými v tomto štatúte.

3.Hráč internetovej herne a kasína na www.tipos.sk v sekcii etipos, resp. na eTIPOS.sk (ďalej len „herňa“), hrajúci hru alebo skupinu hier definovanú vo vyhlásení jednotlivého kola, získava nárok na odmenu v podobe jednorazového bonusu ako vkladu na stávky v herni alebo bonusu získaného z otočenia voľného spinu, ktoré obdrží po splnení podmienok určených v tomto štatúte definovanú podľa čl. IV. bod 4 tohto štatútu (ďalej aj ako „bonus“), v prípade, že splní všetky podmienky podľa bodu 4 tohto článku štatútu a všetky ostatné podmienky tejto aktivity.

4. a) Hráčovi vzniká v dobe trvania jedného kola aktivity nárok na bonus v určenej hodnote alebo získava ponuku definovaného počtu voľných spinov v definovanej hre v  hodnote koeficientu jedného voľného spinu určeného vo vyhlásení organizátora, s ktorými môže naložiť spôsobom podľa písmena b) tohto bodu štatútu podľa nasledovných podmienok:

- hráč splní požadovaný definovaný parameter (napríklad počet stávok alebo výška vkladu na stávky) v hre/hrách definovaných vo vyhlásení.

V každom vyhlásenom kole aktivity platí obmedzenie maximálnou možnou hodnotou získaného bonusu v eurách.

Bonusy definované v jednotlivom hracom kole môžu byť hráčovi priznané v prípade splnenia podmienok na ich získanie v definovanom hracom období (hracom kole) len jedenkrát.

Príklad 1: Ak hráč zahrá (kúpi si) vo vyhlásenom období 10 a viac tipov číselnej lotérie Eurojackpot (napr. 12 tipov na Eurojackpot) získa odmenu v podobe bonusu na hranie e-Žrebu danej emisie (hry) (napr. bonus na hranie eŽrebu – Millionaires Club, ktorý ma cenu 10 EUR).

Príklad 2: Hráč môže získať ponuku na definovaný počet voľných spinov v  hodnote koeficientu jedného voľného spinu určeného vo vyhlásení organizátora do hry definovanej vo vyhlásení aktivity. 

b) Spôsob určenia odmeny: hodnoty bonusu po vykonaní 1 voľného spinu v hre:

i) hráč vykoná voľné otočenie valcov v definovanej hre (free spin, hráč stlačí tlačidlo spin (TOČ) v hre), pričom platí, že definovaná hra je hrou pre zábavu, nie je prevádzkovaná ako hazardná hra a je súčasťou tejto aktivity; a to do konca týždňa, v ktorom voľné otočenia obdržal a ďalej podľa podmienok uvedených v tomto štatúte. Definovaná hra je dostupná na www.tipos.sk v sekcii eTIPOS.sk, je určená vo vyhlásení kola aktivity  a zapojiť sa do nej môže hráč využitím určeného počtu voľných spinov v súlade s podmienkami určenými týmto štatútom (a ktorých použitie je limitované len na účely účasti v tejto aktivite);

ii) v prípade vygenerovania hernej línie so symbolmi, ktorá je určená ako výherná pre príslušnú hru (legenda výherných kombinácií pre každú z hier je k dispozícii v hernom okne samotnej hry a v návode príslušnej hry dostupnom v hernom pláne internetových hier prevádzkovaných v internetovom kasíne na www.tipos.sk), je hodnota bonusu (na použitie v herni do sekcie určenej definíciou, napr. Kasíno) určená násobkom (fiktívnej hodnoty) koeficientu voľného spinu v hre definovanej vo vyhlásení (napríklad rovný 0,10) a znásobujúcou hodnotou určenou výhernou  štruktúrou (výhernou tabuľkou) daného výherného prístroja pri vygenerovaní (vytočení) tejto výhernej línie s výhernými symbolmi (napr. 50x); pričom však platí obmedzenie maximálnou možnou hodnotou získaného bonusu na použitie v herni v definovanej sekcii v eurách za jedno otočenie (1 voľný spin) a to hodnotou získaného bonusu vo výške 50,- EUR;

iii) Príklad: 0,10 (koeficient jedného voľného spinu) x 50 (znásobujúca hodnota pri vygenerovaní určenej výhernej línie s výhernými symbolmi po vykonaní voľného spinu v hre podľa legendy výhier) = samostatný bonus 5 EUR na použitie v herni v sekcii Kasíno;

iv) Príklad: 0,10 (koeficient jedného voľného spinu) x 10 000 (znásobujúca hodnota pri vygenerovaní určenej výhernej línie s výhernými symbolmi po vykonaní voľného spinu v hre podľa legendy výhier) = samostatný bonus 50 EUR na použitie v herni v definovanej sekcii;

5. Nárok hráča na účasť v jednom hracom kole aktivity môže vzniknúť hráčovi za podmienok tohto štatútu iba jedenkrát.

6. Nárok na účasť v aktivite zaniká v momente ukončenia aktivity podľa čl. III. tohto štatútu, pričom platí, že nárok na účasť v jednotlivom kole aktivity zaniká v momente ukončenia jednotlivého kola aktivity.

7. Bonus podľa bodu 4 tohto článku štatútu bude hráčovi pripísaný na hráčske konto (navýšením stavu hráčskeho konta) do 5 pracovných dní od splnenia všetkých podmienok na vznik nároku na tento bonus podľa tohto štatútu. Bonus podľa tohto štatútu je možné použiť výlučne na určené hazardné hry v internetovej herni (t.j. v určených internetových hrách), a to tých, ktoré sú uvedené v definícii, a to za podmienok určených Všeobecnými obchodnými podmienkami a týmto štatútom.

8. Z použitia bonusu ako vkladu do hazardnej hry (internetovej hry) v internetovej herni sú vylúčené hazardné hry (internetové hry): ruletové hry, všetky pokerové turnaje a rovnako všetky Texas Hold’em stoly.

9. Pripísaný bonus sa pri vkladoch do určených hazardných hier (internetových hier), v ktorých je možné ho využiť čerpá prednostne zo stavu hráčskeho konta (pred inými prostriedkami na hráčskom konte).

10. Zostatok bonusu (vo výške nevyčerpaného kreditu na hráčskom konte) nie je možné nijako prevádzať, a to ani na bankový účet hráča, použitie a prevody bonusov sa spravujú Všeobecnými obchodnými podmienkami a týmto štatútom.

11. Získaný bonus nie je možné pripísať na hráčske konto, ktoré je zablokované alebo zrušené.

12. Bonus nie je možné vymeniť za iné tovary a/alebo služby organizátora alebo akejkoľvek tretej osoby a môže byť použitý výlučne v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami a týmto štatútom. Organizátor nehradí hráčom žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v aktivite a nadobudnutím bonusu. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, neprevzatím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím bonusu, ak zo všeobecne záväzných právnych predpisov nevyplýva inak. Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť internetového spojenia, ani za žiadne služby, ktoré neprevádzkuje sám alebo za pomoci spolupracujúcich tretích osôb, ak zo všeobecne záväzných právnych predpisov nevyplýva inak.

13. Bonus je predmetom dane z príjmov v zmysle § 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov; daň hradí hráč, s výnimkou bonusu v hodnote neprevyšujúcej sumu 350 eur (slovom tristopäťdesiat eur), ktorý je v súlade s § 9 ods. 2 písm. m) vyššie uvedeného zákona o dani z príjmov oslobodený od dane. Ak hodnota bonusu presiahne sumu 350 eur (slovom tristopäťdesiat eur), do základu dane daňovníka sa zahrnú len príjmy presahujúce určenú sumu. Hodnotu bonusu oznámi organizátor hráčovi pri nadobudnutí bonusu.
 

V. Porušenie podmienok aktivity

1. Bonus môže získať iba hráč, ktorý dodržiava Všeobecné obchodné podmienky a splnil všetky podmienky podľa tohto štatútu na získanie bonusu. V prípade, že hráč poruší Všeobecné obchodné podmienky a/alebo poruší akékoľvek ustanovenie tohto štatútu a/alebo nesplní podmienky štatútu na vznik bonusu do času pripísania bonusu na hráčske konto stráca nárok na účasť v aktivite, resp. na bonus. Organizátor hráčovi v takomto prípade na jeho hráčske konto bonus nepripíše a môže hráča vylúčiť z ďalších marketingových aktivít organizátora.

2. V prípade, že hráč porušil Všeobecné obchodné podmienky a/alebo porušil akékoľvek ustanovenie tohto štatútu po pripísaní bonusu na hráčske konto stráca nárok na ďalšiu účasť v aktivite a organizátor môže hráčovi pripísaný bonus a výhry získané vkladom z tohto bonusu odobrať. Organizátor zároveň môže hráča vylúčiť z ďalších marketingových aktivít organizátora.

3. Organizátor si vyhradzuje právo pri akomkoľvek zneužití tejto aktivity hráčom, odňať bonus alebo vylúčiť hráča z ďalších marketingových aktivít organizátora.

4. Organizátor aktivity si vyhradzuje pre prípady podozrenia z porušovania štatútu, najmä pre prípady podvodného konania v rozpore s dobrými mravmi a získavania bonusov v rozpore s podmienkami alebo dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod aktivity, právo zablokovať hráčske konto hráča až do prešetrenia prípadu a po potvrdení porušenia štatútu hráčom právo hráča vylúčiť z aktivity a právo postupovať podľa predchádzajúcich bodov čl. V. tohto štatútu, a to aj so spätnou účinnosťou.

 

VI. Osobné údaje

 1.     Spracúvanie osobných údajov bude prebiehať na základe nasledovného právneho základu:
  1.    Splnenie podmienok pre účasť v bonusovej schéme – právnym základom spracúvania osobných údajov je akceptácia podmienok tejto aktivity [MF1] – zmluva, v ktorej dotknutá osoba vystupuje ako jedna zo zmluvných strán
 2.     Rozsah spracúvaných osobných údajov
  1.     Osobné údaje hráčskeho účtu (ID a nickname hráča) v zmysle Všeobecných obchodných podmienok[MF2] 
 3.     Uchovanie pre účely plnenia povinností podľa osobitných predpisov – meno, priezvisko, adresa, kontakt, dátum pripísania bonusu. Viac informácií nájdete v informačnej povinnosti na webovom sídle prevádzkovateľa www.tipos.sk, v časti [MF3] Ochrana súkromia – Marketing, Vyhlásenie o ochrane súkromia – hráči [marketing]

 

VII. Zverejnenie štatútu 

Tento štatút bude zverejnený na www.tipos.sk v sekcii etipos , resp. na www.eTIPOS.sk a zároveň dostupný u organizátora tejto aktivity.

 

VIII. Účinnosť

Tento štatút nadobúda účinnosť dňa 28. 12. 2022.

 

IX. Osobitné a záverečné ustanovenia 

1. Účasť v aktivite je dobrovoľná. Účasťou v aktivite vyjadruje hráč zároveň svoj súhlas s pravidlami tejto aktivity podľa tohto štatútu a zaväzuje sa ich dodržiavať v plnej miere. 

2. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto aktivity (vrátane jej jednotlivých kôl) podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo v odôvodnených prípadoch kedykoľvek, bez náhrady, jednostranne obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť aktivitu a jej pravidlá (vrátane jednotlivých kôl aktivity a pravidiel uvedených v oznámení).

 

Zverejnené 28. 12. 2022