X Zavrieť

Základné podmienky služby SMS PLATBA

1. Služba umožňuje navýšenie účtu hráča prostredníctvom SMS odoslanej z mobilného telefónu.

2. Služba je prístupná len pre zákazníkov vybraných štandardných mesačných programov spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

3. Služba je ďalej prístupná iba pre tých zákazníkov, ktorí sa nenachádzajú na tzv. zákazníckom black liste operátora.

4. Tipos, národná lotériová spoločnosť, a.s., a Slovak Telekom, a.s., si vyhradzujú právo neumožniť navýšenie účtu z dôvodov obchodných, resp. technických.

5. Jedným odoslaním SMS s unikátnym kódom (korektne podľa pokynov) na skrátené telefónne číslo 300, sa účet hráča pripíše 9,96 €. SMS správa musí byť odoslaná najneskôr do 5 minút od zadania požiadavky na navýšenie konta.

6. Maximálny počet navýšení účtu pre 1 telefónne číslo za 1 kalendárny mesiac je 15. Zákazník si tak môže mesačne svoj účet z jedného telefónneho čísla navýšiť sumou maximálne 149,40 €. Slovak Telekom, a.s. si vyhradzuje právo obmedziť počet navýšení u svojich nových zákazníkov na 3 (29,88 €) za 1 kalendárny mesiac.

7. Každé takéto navýšenie účtu hráča je potvrdené spätnou prijatou SMS, ktorej cena je 1,99 € bez DPH a ktorá je výhradným príjmom operátora Slovak Telekom, a.s.

8. Za prevádzku služby zodpovedá spoločnosť Tipos, národná lotériová spoločnosť, a.s.

9. Riešenie prípadných otázok a reklamácií na reklamacie a podnety

10. Ďalšie informácia o priebehu navyšovania účtu hráča sú poskytované prostredníctvom SMS alebo cez uvedené mailové adresy.